عوامل منفی بهینه سازی | عوامل منفی سئو سایت

 

فاکتورهای منفی سئو سایت ایجاد مطالب کپی شده

 انتشار محتوای کپی شده در طراحی سایت، تاثیر بسیار منفی در سئو سایت خواهد داشت. مطالب کپی شده به واسط موتورهای جستجو ایندکس نخواهد شد و اعتبار منفی را به سایت شما خواهد بخشید. لذا سعی در درج نمودن مقالات جدید در  سایت خود نمایید. انتشار مرتب و روزانه مطالب نیز در کاوش مرتب موتورهای جستجو در طراحی وب سایت شما حائز اهمیت می باشد.

ایجاد مقالات با محتوای بسیار متشابه

ایجاد مقالات با عنوان و متن متشابه و  در سئو سایت تاثیر منفی را خواهد داشت. صفحاتی با محتوای بسیار متشابه و عدم انتشار محتواهای جدید در فواصل منظم در ایندکس نمودن صفحات طراحی سایت شما اثرگذاری منفی را خواهد داشت.

تکرار بی مورد کلمات کلیدی در صفحات وب سایت

تکرار بی مورد کلمات کلیدی بدون فراهم نمودن بار معنایی و مفهومی در صفحات سایت، نه تنها از ارزش محتوا می کاهد بلکه در بهنیه سازی سایت نیز تاثیر منفی خواهد داشت. در کنار این ها از نظر کاربر محتوا بی ارزش و بدون بار معنایی تلقی می شود و تمایلی به خواندن محتوای موجود در طراحی سایت ما نشان نخواهد داد.

عنوان و متاتگ متشابه در صفحات طراحی سایت

از دیگر موارد تاثیرگذاری منفی در بهنیه سازی سایت، درج عنوان و برچسب توضیحات متشابه برای صفحات می باشد. هر صفحه از طراحی وب سایت با هدفی خاص ایجاد می شود پس بنابراین می بایست متاتگ عنوان و توضیحات مرتبط با صفحه طراحی سایت را درج نمایید.

البته منظور از متشابه : بیشتر متشابه با سایتهای همکار و رقبا می باشد ولی بهتر این است که در داخل سایت خود نیز عنوان و متاتگ و برچست متشابه کمتر استفاده شود.

عضویت در خبرنامه