بهینه سازی سایتفرآیند بهینه سازی محتوا برای ارتقا کیفی و ارتباطی محتویات سایت انجام میگردد ما در مورد چند چیز که باعث میشود موتورهای جستجو و کاربران محتوایی را خوب تفسیر کنند صحبت کردیم ولی اول از همه ، قصد دارم چند مثال برایتان بزنم که چطور من و شما به عنوان انسانها میتوانید یک قطعه محتوا را بخوانیم و موضوع ان را بفهمیم به مثال سفر در کلیفرنیا میپردازیم.

آموزش بهینه سازی سایت(بخش سیزده)

فرض میکنیم که فردی به ما یک سند تک صفحه داده است و به ما گفته که این سند در مورد سفر در کالیفرنیا است مامتنی در مورد نقاط برجسته ی ساحل غربی ایالت متحده میخوانیم . چند عکس از ساحل و اقیانوس میبینیم و در مورد قوانین پارک کردن در کنار آزاد راه ها میخوانیم ممکن است این در مورد سفر در کالیفرنیا باشد ولی خواندن سند چندان روشن نیست . صفحه را میبندید و احتمالا دلسرد میشوید. حتی اگر عبارت " سفر در کالیفرنیا " در متن اینجا استفاده شده باشد و شرحی از داستان وجود داشته باشد ولی هیچ قالب مرکزی برای تمرکز در ان دیده نشده است . همموتورهای جستجو و هم مردم انتظار وضوح و کیفیت را از صفحات وب دارند.آنها میخواهند بدون لحظه ایی درنگ موضوع محتویات صفحه را دریابند و مهمتر از ان ، میخواهند بتوانند به محتوا اعتماد کنند.

طراحی سایت باید بر اساس اصولی صورت بگیرد. اگر من از شما بخواهم که منبعی در مورد سفر در کالیفرنیا پیدا کنید و صفحه ای برایم بیاورید که حاوی چند عبارت و متن باشد که ارتباطی بین نقاط برجسته و ایالت کالیفرنیا نداشته نباشد دفعه بعد دیگر ازتان درخواستی نمیکنم و یا اینکه اگر ازتان درخواست کنم دیگر بهتان اطمینان نمیکنم.

از طرف دیگر اگر شما محتوایی قابل توجه در اختیارم قرار دهید که توصیفی از سفز در نقاط برجسته ی کالیفرنیا با نقشه ها ، راهنماهای پیمایش توصیفی از زندگی جانوری و گیاهی کالیفرنیا را همراه داشته باشد و نظرات دیگر مسافران از این سفر در کالیفرنیا را درخود جای داده باشد. بعدا سوالهی بیشتری در موردش از شما میپرسم و به پاسخهای شما اطمینان میکنم و در جهان اینترنت وقتی مردم محتوایی که میخواهند را پیدا میکنند، به اشتراکش میگذارند. موتورهای جستجوی بسیاری از این به اشتراک گزاری ها را پیدا میکنند و ان را به عنوان نشانه ای از اعتماد در نظر میگیرند و با نمایش بیشتر شما بهتان پاداش میدهند.

وقتی که به بهینه سازی محتوای و طراحی سایت میپردازید، توجه داشته باشید که ما محتوای خود را بهینه سازی میکنیم تا از کاربران و موتورهای جستجو امتیاز بگیریم و ما تمرکز خود را بر قالبها و ایجاد اعتماد میگذاریم

 

عضویت در خبرنامه