آموزش بهینه سازی سایتهر چه بیشتر بر کلیدواژه ها و قالبها تمرکز کنید، محتوای بیشتری در طراحی سایت و صفحات بسیاری برای نگهداری این محتوا خواهید داشت. ساختاربندی درست این صفحات اهمیت بسیاری دارد.چون برای اینکه موتورهای جستجو بتوانند شما را در پاسخ به کوئری های جستجو مربوط نشان دهند باید بتوانند ارتباط صفحات شما با یکدیگر را درک کنند.

 

آموزش بهینه سازی سایت(بخش چهارده)

 

فرض کنید برای اولین بار کتاب فروشی را میبینید. شما به دنبال کتاب تخیلی هستید که نویسنده آن نامش با حرف ج شروع میشود . از آنجایی که اولین بار است که به این کتاب فروشی سر میزنید نمی دانید هرچیزی کجاست بنابراین سعی میکنید آرایش کتاب فروشی دستتان بیاید. خوشبختانه کتاب فروشی راهنماهای خوبی دارد . شما به قفسه کتاب نگاه میکنید و سعی میکنید تا بخش تخیلی را پیدا کنید. وقتی به بخش کتابهای تخیلی رسیدید ، قفسه ای که در ان کتاب ها نام نویسندگانشان با ج شروع میشود را پیدا میکنید.

سپس به قفسه نگاه کرده و ان کتاب مورد نظر را پیدا میکنید . حال فرض کنید شما با این فرآیند سعی میکنید آرایش تمام کتاب فروشی را یاد بگیرید. شما تمامی بخشها و قفسه ها، دسته بندی ها و نویسندگان را یاد میگیرید و در نهایت در مورد تمامی کتابها خواهید دانست . این همان عملکرد موتورهای جستجو است . آنها در وب سایت میگردند تا چیزی که میخواهند را یاد بگیرند . سازماندهی ، مکان قرار گیری محتوا و موضوع انها را ثبت میکنند. حال تصور کنید به جای بازدید از کتاب فروشی، شما در کتاب فروشی کار میکنید.

شما میدانید که فروشگاه چطور ارایش شده و هر کدام در کجا قرار دارد اگر مشتری وارد در شود بپرسید که دنبال یک کتاب تخیلی میگردد ولی نام نویسنده اش یادم نیست ولی میدانم با حرف ج شروع میشود . میتوانید او را به سمت قفسه مورد نظر راهنمایی کنید.حال شما یک موتور جستجو هستید . مردم برای کسب اطلاعات به شما رجوع میکنند و شما مسیر را نشانشان میدهید و شما میتوانید این کار را سریع انجام دهید چون شما محتوا و ساختار را درک کرده اید.

در فضای اینترنت موتورهای جستجو صفحه خانگی شما را پیدا میکنند و در بین وب سایت ها و لینکهای شما میگردند. نحوه لینک کردن صفحات در سایت اهمیت زیادی دارد و اینکار با نام لینک گزاری داخلی شناخته میشود. اگر شما در فروشگاهی آنلاین هستید ممکن است سیستمی از دستبندی محصولات داشته باشید که به زیر دسته ها لینک میکنند که لینکهای محصول خاصی را دارند .

اگر شما در یک سایت اطلاع رسانی هستید ، ممکن است با مباحث و زمان انتشار دسته بندی را انجام دهید. نوع ساختار و روشی را که انتخاب میکنید یک ساختار تمیز میتوانید به موتورهای جستجو در درک وب سایت کمک کنید، محتوای شما را پیدا کرده و جستجو گران را راهنمایی نماید. از طرف دیگر ، یک ساختار بد برای سایت درک سایت شما را برای موتورهای جستجو غیر ممکن میسازد .ممکن است با سایت هایی برخورد کرده باشید که هیچ راهنمایی ندارند یا اینکه مجبور میشوید ساعتها یک صفحه را بالا و پایین کنید تا ب چیزی که میخواهید برسید. ممکن است لینکهایی را باز کنید که بنبست باشند و دیگر راه برگشتی هم برای ان تعبیه نشده باشد یا اینکه بر لینکهایی کلیک کنید که صفحه ی آن دیگر موجود نباشد.

اگر موتور جستجو نتواند صفحه آرایی سایت شما را درک کند، یا اینکه به نظر ساختار آن منطقی نباشد یا اینکه صفحات از دست رفته باشند ممکن است دیگر به ان سر نزنند و ممکن است دیگر ان را به افراد دیگر پیشنهاد نکنند هدف از طراحی سایت و اهداف افراد مختلف متفاوت است و ساختار همه کاره برای بهینه سازی سایت وجود ندارد. موضوعی که باید به یاد بسپرید این است که ساختار سایت باید برای شما و افراد دیگر واضح باشد. به یادد اشته باشید که موتور های جستجو تنها تلاش میکنند که فرایند انسانی را شبیه سازی کنند بنابراین وقتی که به طراح و توسعه ساختاری پرداختید که منطقی بود و مردم میتوانستند مسیرهای آن را پیدا کنند میتوانید مطمئن باشید که موتورهای جستجو نیز میتوانند آن ساختار را درک نمایند.

 

عضویت در خبرنامه