آموزش بهینه سازی سایت(بخش بیست و هفت)از انجایی که هر روزه کسب و کارهای بیشتری به عنوان رسانه ای برای محصولاتشان از اینترنت استفاده میکنند باید صاحبان کسب و کار چرایی مفید بودن استراتژی محتوا برای دست یابی به اهداف جستجو را درک کنند.استراتژی محتوا برنامه ریزی، ساخت و مدیریت مورد استفاده است.حال میخواهیم هر یک از آنها را جداگانه بررسی کنیم.

 

آموزش بهینه سازی سایت(بخش بیست و هفت)

استراتژی سئو موفق و دائمی

 

از انجایی که هر روزه کسب و کارهای بیشتری به عنوان رسانه ای برای محصولاتشان از اینترنت استفاده میکنند باید صاحبان کسب و کار چرایی مفید بودن استراتژی محتوا برای دست یابی به اهداف جستجو را درک کنند.استراتژی محتوا برنامه ریزی، ساخت و مدیریت مورد استفاده است.حال میخواهیم هر یک از آنها را جداگانه بررسی کنیم.پیش از اینکه محتوایی بنویسید و ارسالش کنید یا اینکه آن را در وب ارایه نمایید باید برنامه ریزی داشته باشید.

برای این کار باید قبل از طراحی سایت مخاطبین هدف و نیازهای آنها را درک کنید.محتوا را به عنوان یک طعمه و مخاطبین را ماهی در نظر بگیرید.اگر از طعمه اشتباهی استفاده کنید، و یا اینکه طعمه ی درستی در جایی که ماهی وجود ندارد بیندازید اصلا خوب نیست.

چیزی که میخواهید را نمیگیرید.ئلی با شناختن مخاطبین ، محل حضور آنها و موضوع بحث انها شما میتوانید راحت تر انها را پیدا کرده و چیزهای مهم برای آنها را درک کنید.وقتی که این موضوع را با جستجو کلیدواژه ای همراه میسازید، درک بسیار قوی از قالبها و انواع مباحث که میخواهید برای ان محتوایی تولید کنید داشته باشید. وقتی که طراحی سایت شروع میشود بدون شک محتوا اصل ماجراست.

ساخت محتوا عملی است که باید آن را چه بخواهید چه نخواهید در برنامه ریزی بازاریابی آنلاین خود جا دهید.اگر شما محتوایی نمینویسید و آن را در وب به اشتراک نمیگذارید سهم ترافیک سایت خود را از دست میدهید.هر راهی که شما میتوانید به مشتریان بالقوه خود کمک کنید به قالب و کلیدواژه های مورد هدف شما بستگی داشته و مخاطبینی که شما به دنبالش میروید یک فرصت است و اگر خوب در موردش فکرکنید اگر شما به پرسشهای متداول مشتریان خود پاسخ ندهید رقبای شما این کار را خواهند کرد.

ساخت محتوی شامل نوشتن محتویات مورد هدف، مربوط و مفید است.کمیت محتوا به اندازه ارزش کیفی آن اهمیت ندارد.چون محتویات با کیفیت را مردم با دیگران به اشتراک میگذارند. برای اهداف سئو ، به یادداشته باشید که محتوایی که مخاطبین را جذب میکند و لینکها و صفحات با کیفیت مرتبط از نظر موتورهای جستجو لایق امتیاز گرفتن میباشند.هر کاری که تیم یا گروه یا منبع شما برای اجرای این برنامه ریزی انجام دهد شما باید مطمئن شوید که محتوا به صورت روتین برای کلیدواژه ها و مخاطبین مورد هدف نوشته میشود. وقتی که محتوای شما ساخته شد، باید مدیریت شودو به طور مناسب حفظ گردد.یک سیستم مدیریت محتوای خوب به اعضای تیم اجازه تصحیح، ویرایش، پست و حفظ سریع بهینه سازی محتوا را داده و همچنین آن ها را در جریان کار یاری کرده و آنها را به تشکیل یک محیط همکارانه بین تیم و اعضای ان تشویق میکند.

با رفتن به چرخه برنامه ریزی ، ساخت و مدیریت محتوای مفید میتوانید یک استراتژی تولید محتوا موفق و دائمی را رقم بزنید.

 

عضویت در خبرنامه